Wij verzorgen dagelijks open en incompany VCA examens
twitter linkedin

Speciaal onderwijs

Onderwijs aan jongeren met leer- of gedragsproblemen vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen vraagt specifieke kwalificaties van de onderwijsgevende. Zo blijkt dat de bestaande VCA opleidingen voor de licht verstandelijk beperkten onvoldoende toegankelijk zijn. Een diploma halen om daarmee aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt is nauwelijks haalbaar.

Niet al het beschikbare lesmateriaal is van toepassing op deze groep. Speciaal voor deze doelgroep is er het SIWOV cursusboek ontwikkeld. Met dit boek is het voor moeilijk lerenden en licht verstandelijk beperkten beter mogelijk om het VCA diploma te halen.

Voor deze doelgroep is het lastig om examen te doen.De examinatoren van EBB examens hebben ervaring in speciaal onderwijs en weten als geen ander wat deze kwetsbare doelgroep nodig heeft aan begeleiding tijdens een examen.

EBB biedt naast CBT examens ook CBT voorleesexamens aan. Dit is een VCA examen via het beeldscherm van de computer, waarbij meerkeuze vragen en antwoorden in een rustig tempo worden voorgelezen door de computer. Door het gebruik van de hoofdtelefoon kan de kandidaat, volledig afgesloten van zijn omgeving de vragen, beantwoorden. Daarnaast kan de kandidaat zelf bepalen hoe vaak de vragen en antwoordmogelijkheden voorgelezen worden.

Jongeren die moeilijk kunnen leren of een licht verstandelijke beperking hebben zijn bij EBB examens aan het juiste adres om het VCA examen te behalen.